Noe skurrer…

Det er en ting jeg har grublet mye over i det siste. Særlige etter at jeg leste tidligere nevnte bok «Hele Norge baker ikke» av Marta Breen. Det er dette med å være hjemme med barna utover den «vanlige» permisjonstiden.

Nå er jeg ingen tilhenger av 1950-tallets samfunnsstruktur, der det var en selvfølge at mor passet barna og far jobbet. Eller generelt tiden da kvinnen var økonomisk avhengig av mannen hele livet. Men det er dog en ting som skurrer for meg.

Hvis jeg velger å være hjemme med egne barn, og prioriterer å være tilstede for dem i småbarnsperioden, så tjener jeg ingenting på det. Hverken kroner og ører, pensjonspoeng eller anseelse. Jeg vil bli sett på som gammeldags og reaksjonær, en som motarbeider alle de rettigheter kvinner har opparbeidet seg.

Dersom jeg daglig bytter barn med naboen, slik at vi passer hverandres barn og tar betalt av hverandre for det, da tjener jeg både kroner og øre, og noen pensjonspoeng med. Kanskje ikke så mye anseelse å spore, men jeg tjener i alle fall penger og betaler skatt, bidrar litt til fellesskapet om du vil.

Dersom jeg går ut i jobb etter endt permisjonstid, sender barna i barnehagen 9 timer hver dag, hever lønn og betaler min skatt, da slår jeg inn «full pott»: Inntekt, bidrag til fellesskapet (skatt), anseelse (karriere), og vil noen si, jeg er med å skape arbeidsplasser (noen må jo jobbe i barnehagen som skal ta vare på barna mine hele dagen).

Så er det denne ene faktoren som går igjen i alle «regnestykkene» over: Noen må passe barna mine.

Det er her det skurrer for meg. For hvorfor er det sånn at så lenge jeg passer andres barn så er det betalt arbeid, mens hvis jeg passer mine egne barn så er det ubetalt arbeid?

Vi snakker ofte om barna som vår viktigste ressurs for fremtiden (og det er de jo!) og hvor viktig det er at de blir tatt godt vare på fra fødselen og opp gjennom oppveksten. Hvorfor er det da sånn at det å «passe» barn er en så underbetalt jobb, eller også en ubetalt jobb for dem som velger å være hjemme mens de er små?

Kan noen der ute fortelle meg hva det er jeg ikke har fått med meg her?

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s